Les relèves à venir

Date Commune Description
21/06/2024
BORA BORA Z1 D
BORA BORA Z1 D
21/06/2024
PAEA
21/06/2024
PAEA
Du Pk 20,7 au Pk 24,2 c. mer
21/06/2024
PAPARA
Du Pk 29 au Pk 32 c. montagne
21/06/2024
PAPARA
Du Pk 29 au Pk 34,2 c. mer
21/06/2024
VAIRAO
Du PK 11.850 au Pk 12.5 C/Mer
24/06/2024
VAIRAO
24/06/2024
PAEA
24/06/2024
VAIRAO
Du PK 11,800 au PK 8,500 cte Montagne
24/06/2024
PAEA
Du Pk 18,5 au Pk 22 côté mer
24/06/2024
PUNAAUIA
Du PK 15 au PK 16,2 côté mer
24/06/2024
PUNAAUIA
Du PK 16,2 C.mer au PK 18,5 Côté mer.
25/06/2024
PUNAAUIA
Du PK 18,3 au PK 17 côté montagne
25/06/2024
FATU HIVA
Omoa
25/06/2024
PUNAAUIA
25/06/2024
FATU HIVA
Hanavave
25/06/2024
BORA BORA Z1 E
BORA BORA Z1 E
25/06/2024
TAHUATA BT
Hanatetena
25/06/2024
TAHUATA BT
Hapatoni
25/06/2024
TAHUATA BT
Motopu